Informatie Stichting Ateliers Zwolle


De Stichting Ateliers Zwolle (SAZ), vanaf begin 1990 werkzaam, heeft als doel
   ❍  het verhuren van ateliers aan, in Zwolle woonachtige, beroepsmatig werkende kunstenaars;
   ❍  het verwerven van atelierruimten ten behoeve van de verhuur van ateliers;
   ❍  het beheren van atelierruimten;
   ❍  het bevorderen van het culturele klimaat in de gemeente Zwolle in het algemeen

Op dit moment beheert SAZ de volgende ateliergebouwen:
Praubstraat 21-23, met 16 ateliers;
Koewegje 4.1, met 6 ateliers;
Bergkloosterweg 46, met 5 ateliers;
Veemarkt 37, met 2 ateliers;
Cyclamenstraat 14-16, met 13 ateliers;
Curieweg 12, met 16 ateliers

Voor het uitvoeren van haar taken ontvangt SAZ een substantiële en structurele subsidie van de gemeente Zwolle.

De huurprijzen worden samengesteld op basis van een inkomensafhankelijke schaal. De bijkomende en nutskosten verschillen per gebouw.

De komende tijd wil SAZ ook invulling geven aan de doelstelling ‘het bevorderen van het cultureel klimaat in de gemeente Zwolle in het algemeen’. Gedacht wordt onder meer aan:
het zoeken naar samenwerking met verwante organisaties,
het bieden van faciliteiten aan startende kunstenaars,
het vergroten van de zichtbaarheid van de (professionele) kunstenaars in Zwolle

Stichting Ateliers Zwolle