CURIEWEG

CURIEWEG

Curieweg 12
8013 RA Zwolle

Beheerder: Marco Peelen

De Curieweg 12 is een ateliercomplex op industrieterrein ‘de Marslanden’. Sinds 2007 werken er ongeveer 20 kunstenaars uit verschillende disciplines. Het is eigenzinnige locatie met (in verhouding) veel autonome kunstenaars. Het gebouw is groot en ruim opgezet, in een rustige omgeving aan de rand van de stad. De kunstenaars hebben in het pand zelfs de beschikking over een eigen expositieruimte (CW12).

Curieweg 12
8013 RA Zwolle

Beheerder: Peter Geerts

De Curieweg 12 is een ateliercomplex op industrieterrein ‘de Marslanden’. Sinds 2007 werken er ongeveer 20 kunstenaars uit verschillende disciplines. Het is eigenzinnige locatie met (in verhouding) veel autonome kunstenaars. Het gebouw is groot en ruim opgezet, in een rustige omgeving aan de rand van de stad. De kunstenaars hebben in het pand zelfs de beschikking over een eigen expositieruimte (CW12).

 • CURIEWEG
 • CURIEWEG

CW12
podium voor hedendaagse beeldende kunst

CW12 is een kunstenaarsinitiatief dat een podium biedt aan hedendaagse beeldende kunst welke onderzoekend en experimenteel van karakter is. Ze wil een laagdrempelig podium zijn voor hoogwaardige, hedendaagse beeldende kunst en organiseert 3 x per jaar een weekend-expositie, waarbij zij een kleine groep beeldend kunstenaars de ruimte geeft om volgens eigen onderzoek en experiment een gezamenlijke expositie met eigen werk te ontwikkelen. 1 keer per jaar organiseert CW12 een Art Sale waar kunstenaars uit Zwolle en de regio kun kunst te koop aanbieden. De doelstellings is aldus: hedendaagse beeldende kunst in Zwolle zichtbaar maken.

cw12.nl
info@cw12.nl

 • CURIEWEG
 • CURIEWEG
 • CURIEWEG

Peter Geerts
schilder

Vanuit de concreetheid van het schilderkunstige idioom wil Peter Geerts komen tot een vormgeving van zijn totale waarnemen waarin alle facetten van de waarneming samen komen: een architectuur van waarneming. In het streven naar een zuivere schilderkunst komt hij tot een ordening van een zo vrij mogelijke associatie van beeldelementen. Het werk staat in een duidelijke abstracte schildertraditie.


petergeerts.nl
schilderschoolzwolle.nl
instagram
contact@petergeerts.nl

 • CURIEWEG
 • CURIEWEG
 • CURIEWEG

Stichting Mooier
artistieke leiding Janneke Drulman en Gijsbert Berends

Stichting Mooier maakt theaterproducties, waarin het beeldende aspect leidend is. Van opera tot dansvoorstelling, van experimenteel buitentheater tot kunsteducatieve voorstellingen voor primair onderwijs.

stichtingmooier.nl

facebook
Janneke: janneman3271@hotmail.com
Gijsbert: gijsbert232@gmail.com
06 – 51901540

Jonathan van Doornum
beeldend kunstenaar

jonathanvandoornum.nl
info@jonathanvandoornum.nl

Stephanie Jansen 
autonoom beeldend kunstenaar

Naast beeldend kunstenaar is Stephanie ook kunstdocent (CRKBO) en initiatiefnemer van Storing AUB (cursustrajecten en coaching voor makers van kunst).

stephaniejansen.nl

storingaub.nl
saamjjansen@gmail.com
06 – 24613047

 • CURIEWEG
 • CURIEWEG
 • CURIEWEG

Marcel Goossen
beeldend kunstenaar

Als kunstenaar laat ik me leiden door een fascinatie voor de mens-in-de-wereld en de mens in relatie tot de ander. Omdat de mens een wezen is dat zich nooit eenduidig laat definiëren, neemt de beeldproductie de vorm aan van een nooit eindigend onderzoek naar verschillende perspectieven op het menszijn.

marcelgoossen.nl
mgtgoossen@gmail.com
06 – 38213754

 • CURIEWEG
 • CURIEWEG

Jacomijn Schellevis
beeldend kunstenaar

Jacomijn maakt (kortstondige) installaties, sculpturen en afdrukken op papier. Ze is gefascineerd door het ritme van de natuur, door de cyclus van groei en verval, en de mythes die ermee verbonden zijn. In haar werk onderzoekt ze hoe symbolen en rituelen betekenis geven aan ons leven, de dood en onze relatie met de natuur. 

www.jacomijnschellevis.nl
info@jacomijnschellevis.nl 

 • CURIEWEG
 • CURIEWEG
 • CURIEWEG

Tamme de Boer
schilder

In zijn schilderwerk balanceert Tamme tussen abstractie en figuratief. De voortrazende ideeën in zijn hoofd en de snelheid en vluchtigheid van het bestaan worden gevangen in momentopnames van verf. Zijn fascinatie ligt in het contrast tussen ‘stilstand en beweging’ en tussen ‘controle en improvisatie’. Zijn werk bezit een complexe gelaagdheid met sprekende kleurcombinaties, welke allerlei tegengestelde emoties kunnen oproepen.

tammedeboer.nl
facebook I instagram
tammedeboer@gmail.com
06 – 15414147

 • CURIEWEG
 • CURIEWEG
 • CURIEWEG

Marko de Kok
autonoom beeldend kunstenaar


markodekok.com
dekokmarko@gmail.com
06 – 47002850

 • CURIEWEG
 • CURIEWEG
 • CURIEWEG

Vickfiction
striptekenaar, beeldend kunstenaar

Vick Henriquez haalt de meeste inspiratie uit grappige of gekke dingen die gebeuren in het dagelijks leven. Deze situaties verzamelt hun, doorgaans op Post-Its aan de muur, om er vervolgens op een ander moment een verhaal van te maken. Op dit moment werkt hun aan hun volgende stripboek, een kritische reflectie op de samenleving. Naast het maken van strips geeft Vick ook workshops in het striptekenen. Hun hoopt door deze lessen jongere generaties te inspireren om creatief bezig te zijn, op welke manier dan ook.

vickfiction.nl
instagram I facebook
vkeh.comicvoid@gmail.com


@