VACATURES

BESTUURSLEDEN SAZ GEZOCHT

voorzitter – penningmeester – secretaris

De SAZ is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op korte termijn is de voorzittersfunctie vacant en ook voor de functies van penningmeester en secretaris worden kandidaten gezocht.

De Stichting Ateliers Zwolle (SAZ), vanaf begin 1990 werkzaam, is een non-profit organisatie en heeft als hoofddoel het beheren en exploiteren van een 60-tal ateliers, verspreid over 6 panden gelegen in Zwolle. De ateliers worden verhuurd aan professionele beeldende kunstenaars, wonend en werkend in Zwolle. Op deze wijze draagt de Stichting bij aan de culturele basisinfrastructuur.

Daarnaast ontwikkelt de Stichting activiteiten die bijdragen aan het culturele klimaat. De Stichting bevindt zich in een transitieperiode. Samen met ander culturele organisaties en de gemeente werkt zij aan het Cultureel Perspectief 2040. Voor het uitvoeren van haar taken ontvangt SAZ een substantiële en structurele subsidie van de gemeente Zwolle.

Van de bestuursleden worden de volgende kwaliteiten verwacht:
– affiniteit met de beeldende kunst, zowel inhoudelijk als beleidsmatig
– creativiteit en out of the box denkend
– goede contactuele eigenschappen
– inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke processen
– enige kennis van bouwkundige zaken strekt tot aanbeveling

Het bestuur vergadert 6 à 7 keer per jaar. Daarnaast wordt er regelmatig met de gemeente en met culturele organisaties overlegd. Bovendien heeft elk bestuurslid één of meer ateliers als speciaal aandachtsgebied onder de hoede. Voor het bijwonen van vergaderingen ontvangt het bestuurslid een vacatievergoeding en worden onkosten vergoed.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een motivatiebrief en curriculum vitae naar: h.laarakkers@hetnet.nl. Wilt u meer informatie neem dan contact op met Henk Laarakkers op 038 – 477 22 57 of via h.laarakkers@hetnet.nl.

VACATURES

BESTUURSLEDEN SAZ GEZOCHT

voorzitter – penningmeester – secretaris

De SAZ is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op korte termijn is de voorzittersfunctie vacant en ook voor de functies van penningmeester en secretaris worden kandidaten gezocht.

De Stichting Ateliers Zwolle (SAZ), vanaf begin 1990 werkzaam, is een non-profit organisatie en heeft als hoofddoel het beheren en exploiteren van een 60-tal ateliers, verspreid over 6 panden gelegen in Zwolle. De ateliers worden verhuurd aan professionele beeldende kunstenaars, wonend en werkend in Zwolle. Op deze wijze draagt de Stichting bij aan de culturele basisinfrastructuur.

Daarnaast ontwikkelt de Stichting activiteiten die bijdragen aan het culturele klimaat. De Stichting bevindt zich in een transitieperiode. Samen met ander culturele organisaties en de gemeente werkt zij aan het Cultureel Perspectief 2040. Voor het uitvoeren van haar taken ontvangt SAZ een substantiële en structurele subsidie van de gemeente Zwolle.

Van de bestuursleden worden de volgende kwaliteiten verwacht:
– affiniteit met de beeldende kunst, zowel inhoudelijk als beleidsmatig
– creativiteit en out of the box denkend
– goede contactuele eigenschappen
– inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke processen
– enige kennis van bouwkundige zaken strekt tot aanbeveling

Het bestuur vergadert 6 à 7 keer per jaar. Daarnaast wordt er regelmatig met de gemeente en met culturele organisaties overlegd. Bovendien heeft elk bestuurslid één of meer ateliers als speciaal aandachtsgebied onder de hoede. Voor het bijwonen van vergaderingen ontvangt het bestuurslid een vacatievergoeding en worden onkosten vergoed.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een motivatiebrief en curriculum vitae naar: h.laarakkers@hetnet.nl. Wilt u meer informatie neem dan contact op met Henk Laarakkers op 038 – 477 22 57 of via h.laarakkers@hetnet.nl.


@