INFORMATIE

De Stichting Ateliers Zwolle (SAZ), vanaf begin 1990 werkzaam, heeft als doel:
het verhuren van ateliers aan, in Zwolle woonachtige, beroepsmatig werkende kunstenaars
het verwerven van atelierruimten ten behoeve van de verhuur van ateliers
het beheren van atelierruimten
het bevorderen van het culturele klimaat in de gemeente Zwolle in het algemeen

Voor het uitvoeren van haar taken ontvangt SAZ een substantiële en structurele subsidie van de gemeente Zwolle. De huurprijzen worden samengesteld op basis van een inkomensafhankelijke schaal. De bijkomende en nutskosten verschillen per gebouw.

De komende tijd wil SAZ ook invulling geven aan de doelstelling ‘het bevorderen van het cultureel klimaat in de gemeente Zwolle in het algemeen’. Gedacht wordt onder meer aan:
het zoeken naar samenwerking met verwante organisaties,
het bieden van faciliteiten aan startende kunstenaars,
het vergroten van de zichtbaarheid van de (professionele) kunstenaars in Zwolle

BESTUUR

Voorzitter: Wilco van der Kolk
tel. 038 – 4661015
Speciale aandachtsvelden: nieuwe initiatieven, beleid, contacten en algemene zaken, gebouwen en onderhoud

Secretaris: Henk Laarakkers
tel. 038 – 4772257
Speciale aandachtsvelden: nieuwe initiatieven, beleid, contacten en algemene zaken

Penningmeester: Roel Koch
tel. 038 – 4657850
Speciale aandachtsvelden: verzorgen administratie en huurovereenkomsten, contact met accountant en gemeente inzake verslaglegging, aanvraag subsidie en verantwoording

Algemeen bestuurslid: Anne Kreiter
tel. 038 – 4224645
Speciale aandachtsvelden: huurderszaken, leegstand, wachtlijst en aanmeldingen

Algemeen bestuurslid: Marcel Goossen
tel. 06 – 38213754
Speciale aandachtsvelden: wachtlijst

Algemeen bestuurslid: Eelke de Jong

INFORMATIE

De Stichting Ateliers Zwolle (SAZ), vanaf begin 1990 werkzaam, heeft als doel:
het verhuren van ateliers aan, in Zwolle woonachtige, beroepsmatig werkende kunstenaars
het verwerven van atelierruimten ten behoeve van de verhuur van ateliers
het beheren van atelierruimten
het bevorderen van het culturele klimaat in de gemeente Zwolle in het algemeen

Voor het uitvoeren van haar taken ontvangt SAZ een substantiële en structurele subsidie van de gemeente Zwolle. De huurprijzen worden samengesteld op basis van een inkomensafhankelijke schaal. De bijkomende en nutskosten verschillen per gebouw.

De komende tijd wil SAZ ook invulling geven aan de doelstelling ‘het bevorderen van het cultureel klimaat in de gemeente Zwolle in het algemeen’. Gedacht wordt onder meer aan:
het zoeken naar samenwerking met verwante organisaties,
het bieden van faciliteiten aan startende kunstenaars,
het vergroten van de zichtbaarheid van de (professionele) kunstenaars in Zwolle

BESTUUR

Voorzitter: Wilco van der Kolk
tel. 038 – 4661015
Speciale aandachtsvelden: nieuwe initiatieven, beleid, contacten en algemene zaken, gebouwen en onderhoud

Secretaris: Henk Laarakkers
tel. 038 – 4772257
Speciale aandachtsvelden: nieuwe initiatieven, beleid, contacten en algemene zaken

Penningmeester: Roel Koch
tel. 038 – 4657850
Speciale aandachtsvelden: verzorgen administratie en huurovereenkomsten, contact met accountant en gemeente inzake verslaglegging, aanvraag subsidie en verantwoording

Algemeen bestuurslid: Anne Kreiter
tel. 038 – 4224645
Speciale aandachtsvelden: huurderszaken, leegstand, wachtlijst en aanmeldingen

Algemeen bestuurslid: Marcel Goossen
tel. 06 – 38213754
Speciale aandachtsvelden: wachtlijst


@